หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณะทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เข้าทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม 253
2 คณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าให้กับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 323
3 รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 529
4 แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ไปเป็นวันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสโมสรนักศึกษา(To Be Number One) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 382
5 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร 528
6 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าให้กับอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 396
7 ขอแสดงความยินดีกับคุณศรีนาถ ศรีสวัสดิ์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ 355
8 ประกาศสมาคมศิษย์เก่า มรส. เรื่องการประชุมสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มรส. ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสโมสรนักศึกษา (ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE) มรส. 459
9 การจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวรอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.สุราษฎร์ - นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 423
10 การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซลทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี 366
11 สมาคมศิษย์เก่า ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 398
12 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 314
13 ขอเชิญชมมวยการกุศล ศึก วันศิษย์เก่า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 397
14 การจัดงานนัดพบแรงงานให้กับนักเรียน และนักศึกษา 287
15 พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2557 309
16 ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 298