หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าให้กับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าให้กับ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 04:%M น.

 

 

คณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าให้กับ รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และขอคำแนะนำในการดำเนินงานของสมาคม 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 02:%M น.