หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณะทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เข้าทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณะทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เข้าทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 02:%M น.

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2561 ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง

4 เหรียญทอง 

 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ ในประเภทกีฬา วิ่ง 1,500 เมตรหญิง วิ่ง 800 เมตรหญิง และวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง
 • นางสาวรัชดา ตาหลี จากการวิ่ง 400 เมตรหญิง

4 เหรียญเงิน

 • นางสาวจุฑามาศ โขนขำ ในประเภทกีฬาวิ่ง 400 เมตรหญิง
 • นางสาวมลธิตา สมบัติชัย นางสาวรัตมล จันทร์ทองอ่อน นางสาวจุฑามาศ โขนขำ และนางสาวรัชดา ตาหลี ในประเภท วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง
 • นางสาวเจนจิรา แซ่เตียว จากมวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. หญิง
 • นายประวีณ โลกวิจิตร จากมวยไทยสมัครเล่น ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. ชาย

5 เหรียญทองแดง

 • นางสาวธนาภรณ์ จันทร์อ่อน กระโดดไกลหญิง
 • นางสาวมลธิตา สมบัติชัย นางสาวรัชดา ตาหลี นางสาวจุฑาวัลย์ ตุลยนิษก์ นางสาวสุนิสา สังข์ทอง ในการวิ่งผลัด 4 x 100 เมตรหญิง
 • นายวุฒิชัย สงวนลักษณ์ มวยไทยสมัครเล่น เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก.ชาย
 • นายณัฐพล วิบูลศิลป์ มวยไทยสมัครเล่น ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก.ชาย
 • นายอภิสิทธิ์ ภวังค์คา มวยไทยสมัครเล่น ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก.ชาย
  – อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใต้ (14 สถาบัน)
  – อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (38 ราชภัฏ)
  – อันดับที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (115 สถาบัน)

ปรเมษฐ์ฺ นันทสุคนธ์ ข่าว
สุชาติ สิทธิวงษ์ / ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03:%M น.